Proizvodni asortiman sastoji se od

  • pocinčanog gromobranskog pribora
  • bakranog gromobranskog pribora
  • perforiranih limenih kanala

 

Proizvodnja