Image

NAZIV PROJEKTA

Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke STIMO za podizanje konkurentnosti i jačanje razvoja

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta, KK.03.2.1.15; poduzeću Stimo d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke STIMO za podizanje konkurentnosti i jačanje razvoja“ tvrtka Stimo d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 10.09.2020.

OPIS PROJEKTA

Projekt rješava specifične razvojne probleme hrvatskog gospodarstva koji se pojavljuju u obliku niske konkurentnosti, visoke nezaposlenosti, tehnološkog zaostajanja i niske investicijske sposobnosti. Kroz provedbu projekta, uz adekvatne marketinške napore, direktno će se adresirati prepoznati problemi kroz jačanje domaće i međunarodne konkurentnosti te povećanje opsega poslovanja sa inozemnim klijentima što će rezultirati novim zapošljavanjem, porastom prihoda, povećanjem izvoza te porastom daljnjih investicija u konkurentnost poduzetništva. Ciljne skupine projekta su sama tvrtka Stimo d.o.o., potencijalni i postojeći klijenti te uža zajednica i šira zajednica.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Usavršavanje

E2 Jačanje proizvodnih kapaciteta

E3 Upravljanje projektom

E4 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj:  Doprinijeti konkurentnosti i jačanju pozicije MSP u lancu vrijednosti u sektoru strojne obrade metala

Specifični cilj:  Povećati konkurentnost tvrtke temeljem povećanih proizvodnih kapaciteta i tehnološke razine te unaprjeđenih poslovnih procesa i ljudskih resursa

Uspješnom provedbom projekta za Stimo d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1: ojačani proizvodni kapaciteti tvrtke

R2: unaprijeđeni poslovni procesi tvrtke

Ukupna vrijednost projekta:

3.499.375,00 kn

Bespovratna sredstva:

1.413.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:

17.8.2020. – 17.5.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Stjepan Orešković, Direktor

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr